What´s behind the OmegaVeritas seal on OmegaMARE + ?

Co kryje się za certyfikatem OmegaVeritas na OmegaMARE +?

omare.png

 WHAT IS OMEGAVERITAS/ORIVO?

First of all: OmegaVeritas just recently changed name to ORIVO. The only difference is the name, check the background for the name change here (www.orivo.no/namechange). ORIVO´s core business is to verify the authenticity of marine-based omega-3 oils. The technology used for testing is a revolution within the global omega-3 market, verifying species and geographic origin of the omega-3 source. Based on the north-west coast of Norway, ORIVO deliver thoroughly validated 3rd party verification services to meet the consumer demand for true, authentic and sustainable omega-3s.

CO TO JEST OMEGAVERITAS/ORIVO?

OmegaVeritas zmienia nazwę na ORIVO. Informacje na ten temat można znaleźć na stronie internetowej www.orivo.no/namechange. Głównym przedmiotem działalności ORIVO jest weryfikacja autentyczności morskich olejów omega-3. Technologia używana do wykonywania testów to rewolucja na globalnym rynku omega-3, weryfikująca gatunek i geograficzne pochodzenie kwasów omega-3. Z siedzibą na północno - zachodnim wybrzeżu Norwegii, ORIVO wykonuje niezależną i wiarygodną usługę weryfikacyjną, aby sprostać oczekiwaniom klientów w poszukiwaniu oryginalnychi wysokojakościowych źródeł kwasów omega-3. 

 

WHAT DOES THIS MEAN FOR YOU?

The ORIVO authenticity test guarantees you as a consumer that the supplement OmegaOMARE + is made of:

  • Livers purely from Arctic cod caught near Lofoten in the north of Norway

Not more - not less.

CO TO OZNACZA DLA CIEBIE?

Test autentyczności ORIVO gwarantuje Tobie, jako konsumentowi, że suplement diety OmegaMARE + powstaje:

  • Wyłącznie z wątroby arktycznego dorsza złowionego w pobliżu Lofoten w północnej Norwegii

Nie więcej - nie mniej.

 

WHAT IS ACTUALLY ANALYSED?

The omega-3 is scanned using a powerful magnetic technology similar to the one used in medical institutions for human body scanning. Advanced statistics are applied to the results and compared with our unique reference database of Arctic cod and other relevant omega-3 sources. The selection of samples tested is based on a thorough sampling program:

  • Running reference samples of Arctic cod livers originating from the Lofoten-area.
  • Samples from every production batch of OmegaMARE + produced in the factory in Norway.
  • OmegaMARE+ products are purchased inkognito by OmegaVeritas from Natural Pharmaceuticals´s web shop, and randomly picked for analysis.

At the moment the following batch number (found at the bottom of your bottle) represents a verified OmegaMARE+ product: CB000901

CO PODLEGA ANALIZIE?

Omega-3 jest skanowana przy użyciu zaawansowanej technologii magnetycznej podobnej do tej stosowanej w placówkach medycznych przy skanowaniu ludzkiego ciała. Szczegółowe analizy są wykonywane na podstawie otrzymanych wyników i porównywane z tymi, które posiadamy w naszej unikalnej bazie charakteryzującej arktycznego dorsza i inne znaczące źródła kwasów omega-3.

Wybór badanych próbek opiera się na podstawie ściśle określonej procedury:

  • Próbki referencyjne pochodzą z wątroby dorsza arktycznego żyjącego w morzu Norweskim w okolicach miejscowości Lofoten.  
  • Próbki OmegaMARE + pochodzą z każdej partii produkcyjnej wyprodukowanej w fabryce w Norwegii.
  • Butelki suplementu diety OmegaMARE + są zakupione anonimowo przez sklep internetowy Natural Pharmaceuticals, a kilka z nich dodatkowo zostaje losowo wybranych do analizy.

W tej chwili następujący numer partii produkcyjnej (widoczny na spodzie każdej butelki) reprezentuje zweryfikowany produkt OmegaMARE +: CB000901